vrijdag 8 maart 2019

KUYPERS & DE NEEF IN PRESIKHAAF

Categorie: interview/Onderwerp: Bram Kuypers en Lennart de Neef over hun werkperiode en tentoonstelling in Motel Spatie/Auteur: Peter Nijenhuis/Datum gesprek: 6 maart 2019

Lennart de Neef (Utrecht, 1990) studeerde in 2016 af aan de afdeling Product Design van de HKU. Bram Kuypers (Arnhem, 1989) studeerde in 2014 af aan wat toen Fine Art heette en nu BEAR (Base for Experiment Art and Research) van ArtEZ in Arnhem. Kuypers en De Neef werkten in februari van dit jaar vier weken aan een artistiek onderzoek in Motel Spatie, het kunstcentrum in winkelcentrum Presikhaaf, gelegen in de gelijknamige, in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwde wijk in Arnhem. Het resultaat van hun werk in Motel Spatie is de tentoonstelling Nothing to See, die vrijdagavond 8 maart om 19:30 wordt geopend.

Waarom kiezen jullie een uit de jaren zestig daterend winkelcentrum in een Arnhemse buitenwijk als onderzoeksplek?
BRAM KUYPERS: Ik werk eigenlijk altijd aan projecten die in een specifieke omgeving plaats vinden. Het leek me al langer leuk om op een plek als het winkelcentrum een tijd te werken. Met het winkelcentrum ging het een aantal jaren niet echt goed. Het was in de versukkeling geraakt. Met een grote verbouwing en opfrisbeurt, waarbij oude winkels onder de hoogbouw worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw, probeert men het winkelcentrum nu een nieuw leven in te blazen. De verbouwing is nog niet helemaal klaar, maar wel een eind gevorderd. De bouwvakkers lopen nog rond. Je bent getuige van een overgangsmoment, een metamorfose. Presikhaaf was een van de eerste winkelcentra in Nederland. Het oorspronkelijke, uit de jaren zestig daterende ontwerp, werd in de jaren tachtig door een renovatie nogal veranderd. Het oorspronkelijke ontwerp wordt nu, bij deze laatste verbouwing, niet hersteld. Men improviseert op wat er ooit was. Er wordt een nieuwe saus over gegoten. Dat overal tussenin van de situatie, die meerduidigheid, is in mijn ogen aantrekkelijk omdat hij visueel en anderszins veel te bieden heeft.
LENNART DE NEEF: Het winkelcentrum is een goede aanleiding om aan de slag te gaan. Als kunstenaar ontwikkel je een bepaalde visie op de wereld en je bent nieuwsgierig of deze visie de moeite waard is om aan anderen te tonen. Hier in Presikhaaf wilden Bram en ik samenwerken om te zien of dat onze conceptvorming en de productie kan verrijken. Twee zien tenslotte meer dan één. We hebben voorafgaande aan het project een tijd lang beeldmateriaal uitgewisseld. We kregen het idee dat we zo'n beetje dezelfde kijk op dingen hebben, maar is zo'n gedeelde voorkeur met betrekking tot beeldtaal genoeg om ook echt samen werk te maken en een goede tentoonstelling in te richten? Daar wilden we ook achter komen.

Wat is er aan winkelcentrum Presikhaaf bijzonder?
BRAM KUYPERS: Winkelcentrum Presikhaaf is een plek waar de digitaal ontworpen hyperrealiteit van Albert Heijn, Kruidvat, C&A, de Hema en noem maar op, een stoffelijke gedaante aanneemt in de vorm van architectuur, bestratingen, plantenbakken, teksten en afbeeldingen op plakfolie, verlichtingen, gekoelde toonbanken, kunstgras en plastic bomen, promotiestands en etalages. Interessant is dat het materiaal niet altijd meewerkt. Het trekt krom, bubbelt, scheurt en dwarsboomt op andere manieren het bereiken van de volmaaktheid van het digitale voorbeeld. Het beeld van de commerciële hyperrealiteit wordt nooit werkelijkheid.
LENNART DE NEEF: Die kloof van ontoereikendheid heeft ook aan de buitenkant van het winkelcentrum een gezicht. Die buitenkant proberen ze aantrekkelijk te maken, maar de buitenkant en het aangrenzende terrein is toch in eerste instantie bestemd voor aanvoer van goederen en mensen en parkeren. Je ziet dat functionele eisen voorrang krijgen. Dat levert een conflict op tussen een esthetisch ideaal en de praktische toepasbaarheid. Noodgedwongen ontstaat in zo’n situatie wel weer een eigen beeld. Er is veel wat onze belangstelling trekt. De op de grond geknoeide inhoud van een zak drop bij de achteruitgang van een winkel doet wat ons betreft niet onder voor de kleine niet direct verklaarbare gaatjes in het folie van een bijna nieuwe lichtbak. Dat alles is natuurlijk niet de bedoeling van de mensen die het winkelcentrum visueel vormgeven en onderhouden. Maar die toevalligheden boeien ons juist het meest.

Steken jullie daar de draak mee?
LENNART DE NEEF: Nee. Onze benadering is niet cynisch. Dat is te gemakkelijk. Het feit dat de fysieke werkelijkheid nooit samenvalt met de virtuele hyperrealiteit kan teleurstellen, maar dat hoef je niet uit de weg te gaan. Wij willen de spanning tussen de esthetische bedoelingen van de ontwerpers, de wijze waarop hun ontwerpen materieel worden uitgevoerd en de onbedoelde en ongewenste bijeffecten daarvan juist opzoeken.
BRAM KUYPERS: Het gaat ons om andere dingen dan cynisme of parodie. Hoe breng je wat je tegenkomt aan verrassingen in het winkelcentrum over naar een expositieruimte? In het winkelcentrum zijn de dingen suggestief, maar ook eenduidig en overduidelijk, wat de suggestie vaak weer teniet doet. De communicatiesnelheid is hoog. Het visuele aanbod is afgestemd op haast en onverschillige aandacht. In een expositieruimte is het tempo anders en zijn dingen in het beste geval meerduidig en suggestief. Maar waar liggen precies de grenzen. Kun je de meerduidigheid onbeperkt opvoeren. Verhoogt dat de suggestie? En hoe zit het met subtiliteit? Zijn dingen suggestiever als ze een bepaalde subtiliteit hebben waar je in eerste instantie aan voorbij kijkt?
LENNART DE NEEF: De weerstand van het materiaal waar we het net over hadden, en 'het materiaal' in het algemeen, zijn voor ons op dit moment ook belangrijke onderwerpen. In het winkelcentrum zie je dat materialen ondergeschikt worden gemaakt aan een gedigitaliseerde standaard en vooraf gemaakte ontwerpen. De materialen zelf, hun mogelijkheden, eigenaardigheden en beperkingen, zijn niet het uitgangspunt. Toeval en onvoorziene uitkomsten worden zoveel mogelijk vermeden. Wat ons interesseert, is wat er gebeurt als je dat omdraait en het materiaal en het toeval een zekere rol laat spelen. Dat hebben we gedaan met het werk in de lichtbakken en onze met karnemelk geblindeerde ramen bijvoorbeeld. Een voor ons belangrijke vraag is hoe je het materiaal kunt laten spreken en een dialoog op gang kunt brengen, tussen ruimte, materiaal, toeval en wij als makers.

Het werk en de tentoonstellingsruimte ziet er wel zeer geregisseerd uit?
LENNART DE NEEF: Het gaat om de dialoog. We hebben tijdens de voorbereiding onze camera's gebruikt als een soort schetsboek. Een schetsboek bekijk je regelmatig en dan denk je daar over na. Tekeningen voor de werken die we wilden maken en de opstelling van die werken in de tentoonstelling hebben we niet gemaakt. We zijn gelijk aan de slag gegaan met het materiaal en de ruimte. De casting - de keuze van elementen als het winkelcentrum als vertrekpunt, de materialen, de indeling van de ruimte en het toeval - is van ons, net als de rolverdeling tussen die elementen.

De tentoonstelling is ingetogen en een beetje versluierd. Hij kan een zekere opwinding oproepen, maar dan moet de kijker oog hebben voor subtiele ingrepen en voor zaken die niet zijn wat ze lijken.
LENNART DE NEEF: De titel Nothing To See is stiekem wel een beetje cynisch. Er is namelijk altijd wel ‘iets’ te zien, ook al is dat afhankelijk van wat de waarnemer opvalt of niet. Het ontbreken van visueel spektakel, wekt wellicht enige verwarring, maar is wat ons betreft een uitnodiging om aandachtig te kijken.
BRAM KUYPERS: De tentoonstelling vraagt inderdaad aandacht van de toeschouwer. Wat tot de tentoonstelling behoort en wat er niet toe behoort, maar deel is van het al bestaande interieur, is in een aantal gevallen niet direct zichtbaar, totdat een subtiele discrepantie in het oog springt… Dat laatste hopen we dan. Voor ons is het een kwestie van aftasten: moet je de toeschouwer sturen, en hoe, of juist niet? Daarom die titel, die is bedoeld als suggestie.

Website Lennart de Neef
Website Bram Kuypers
Website Motel Spatie
Opening Nothing To See: 8 maart 19:300
Openingstijden Motel Spatie: vrijdagmiddag 13:00 – 18:00