vrijdag 24 februari 2012

BAS KOOLS: HOE KUN JE BETER SAMENLEVEN?Categorie: interview
Onderwerp: Bas Kools over de verbreding van het vak ontwerpen.
Data mailverkeer: 25 januari tot en met 7 februari 2012

Bas Kools (Sprang-Capelle 1981) studeerde van 2011 tot 2005 aan de afdeling 3D Design van Artez in Arnhem en van 2005 tot 2007 aan de afdeling Product Design van de Royal College in Londen. Hij woont op dit moment in Berlijn.

Wat heb je na je studies allemaal gedaan?
Ik heb vooral geprobeerd om op grond van mijn bezigheden en mijn belangstelling te formuleren wie ik als vormgever ben, wat ik te bieden heb en hoe ik dat het beste tot zijn recht kan laten komen. Mijn bezigheden en mijn belangstelling zijn nogal breed. Ik heb me al tijdens mijn studie beziggehouden met keramiek, experimenten met andere materialen en met illustratie. Op grond daarvan werd ik in Londen door Muf Architecture Art, een architectenbureau, gevraagd om workshops te bedenken. In Londen heb ik onder meer lesgegeven aan jongeren uit
de buitenwijken. Mijn belangstelling gaat ook uit naar de openbare ruimte en naar de samenhang tussen vormgeving, architectuur, stedenbouw en sociale processen. Na mijn verblijf in Londen heb ik weer een tijdje in Nederland gewoond. In Nederland raakte ik betrokken bij projecten die de interactie tussen de openbare ruimte, de gebruikers en de regelgeving als onderwerp hadden. In het kader daarvan heb ik workshops gegeven over onderzoek in de openbare ruimte in Londen, Ljubljana en Moskou. Ik heb mezelf in ieder geval beloofd alleen dingen te doen die ik leuk vind en daar ben ik tot vandaag de dag aardig in geslaagd.

Werk je met anderen of alleen?
Ik werk bij voorkeur samen. Per project gaat het om wisselende groepen mensen. Op dit moment werk ik samen met HomeBase Project, een initiatief uit de Verenigde Staten dat zich vorig jaar in Berlijn heeft gevestigd. HomeBase heeft een programma voor artists in residence en wil kunst verbinden met sociale vernieuwing. Met Marja Reiniers en Bouke van Gestel werk ik samen in het kader van een educatief project voor scholen in Breda. Met Marja en Bouke werk ik ook aan het ontwikkelen van een leergame voor NBIC, het Netherlands Bioinformatic Centre. Met Lobke Meekes heb ik educatieve projecten ontwikkeld die we aanbieden aan basisscholen en het afgelopen jaar heb ik in Berlijn samengewerkt met Gunter Wehmeyer en Judith van den Boom. Met z'n drieën werkten we aan een project over de rol van de ontwerper waarbij ook de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht was betrokken.

Hoe kwam je in Berlijn terecht?
Ik ben hier verzeild geraakt samen met Judith en Gunter. We begonnen een experiment dat we Local Intelligence noemden. Nu woon ik in Pankow, een buurt in het noorden van Berlijn. Pankow was vroeger een deel van de communistische D.D.R. Van oudsher zijn er ambassades gevestigd van Westerse landen. Ik woon in een oude brouwerij die in beheer is van het HomeBase Project. Wonen in de brouwerij is niet vrijblijvend. Het uitgangspunt van het HomeBase Project is dat je home, je huis en je omgeving, ook een plek is voor reflectie en onderzoek naar mogelijke vormen van samenleven. Soms is dat wel eens intens. De hele buurt komt hier over de vloer, maar dat is aan de andere kant ook leerzaam en gezellig.

Als ik het goed begrijp, hou je je niet meer in de eerste plaats bezig met het ontwerpen van producten. Vond je dat te beperkt?
Ik vind het maken van producten of objecten nog steeds relevant. Ik kan zelf ook niet zonder. Maar wat me bij producten altijd al interesseerde is niet alleen het ding op zich. Het gaat mij er ook om waarom iets is ontworpen, hoe het is gemaakt en wat het teweeg brengt. Hoe sluit iets aan op de maatschappij van nu en op wat voor manier is het van invloed op de wijze waarop mensen met elkaar omgaan en hun leven inrichten? Dat is voor mij al tijdens mijn studie van belang geweest.

Maar hoe zou je je specialisme of je beroep zoals het zich nu heeft ontwikkeld willen omschrijven, noem je jezelf nog steeds ontwerper?
Ja, maar soms doe ik dat bij gebrek aan een betere term. Het is lastig om mezelf of mijn bezigheden een label te geven. Ik ben werkzaam als onderzoeker, ontwerper, en ontwikkelaar van verschillende diensten. Die diensten moeten kinderen bijvoorbeeld prikkelen en helpen om hun eigen buurt te verkennen of ze door middel van augmented reality en bioinformatica helpen om te begrijpen wat voedsel doet. Een andere tak van mijn werkzaamheden gaat over het inzetten van lokale kennis en informatie voor de innovatie van een bepaald gebied of een bepaalde gemeenschap. Het zijn allemaal projecten waar uiteindelijk iets met een fysieke vorm uit voortkomt, maar waar die vorm in dienst staat van kennisoverdracht en de interactie tussen mensen. Binnen de bestaande mogelijkheden moet je tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen zien te komen. De grote uitdaging daarbij is het bedenken van vormen en systemen die rekening houden en gebruik maken van de enorme complexiteit van de huidige samenleving.

Als het om kennisoverdracht, sociale processen en innovatie gaat, wat heb jij als student van een kunstacademie en als productontwikkelaar dan voor op anderen?
Wat mij een andere kijk en houding geeft, is aangescherpt en ontwikkeld door het studeren aan een kunstacademie. Je leert denken in abstracte termen van strategie, maar ook in termen van praktische oplossingen, afgestemd op plaats, tijd en behoefte. Je leert op de academie en als zelfstandig ontwerper om uit te gaan van jezelf en tot resultaten te komen vanuit jezelf. Wat ik verder heb bij te dragen is mijn eigen inzicht dat er geen vaststaande dingen bestaan. Die zijn altijd in beweging als gevolg van hun relatie tot andere dingen en het handelen van mensen. Mensen en dingen werken voortdurend op elkaar in. Daardoor verandert je omgeving en het sociale gebruik van die omgeving. De diensten, spellen, of onderzoeken die ik ontwerp ontstaan van uit deze gedachte. Mijn werk moet mensen leren om van veranderingen gebruik te maken.

Wat zijn de problemen waar jij als ontwerper de komende jaren een oplossing voor kunt aandragen?
De grote vraag is simpel: hoe kun je beter samenleven? Ik denk dat ik daar als eenling niet zomaar een kant en klare oplossing voor kan aandragen. Individuele oplossingen zijn niet meer van deze tijd. Je moet juist met andere samenwerkingsverbanden aangaan om echte problemen op te lossen. Mijn bijdrage als ontwerper bestaat uit het bedenken van gereedschappen en processen die mensen in staat stellen om hun wensen en ambities te realiseren. Daarvoor moet een ontwerper ook daadwerkelijk participeren. Mensen, kennis en ervaringen verbinden is voor mij ook een belangrijk onderwerp. Er wordt nog wel eens gedacht dat maatschappelijke innovatie in de eerste plaats afhankelijk is van nieuwe ideeën. Minstens zo belangrijk en misschien nog wel belangrijker is in mijn ogen het maken van de juiste verbindingen tussen de kwaliteiten van mensen, technieken en materialen. Innovatie kan met andere woorden van mensen zelf en, organisatorisch gezien, van binnenuit plaatsvinden.

Wat ga je de komende tijd doen?
Ik heb veel plannen, maar nooit genoeg dagen in de week om ze allemaal uit te kunnen voeren. In februari ga ik aan de slag met iets nieuws: een experiment dat Lokaal Innovatie Kantoor heet. Dat kantoor moet lokale kennis in dienst stellen van mensen die hier in Pankow iets willen verbeteren of veranderen. Het is een soort laboratorium om te experimenteren met het maken van verbindigen tussen mens, economie en samenleving. Daarnaast werk ik verder aan een nieuwe dienst voor HomeBase Project. Daar verheug ik me echt op. HomeBase betekent wonen en werken in Berlijn met een super toffe groep internationale kunstenaars. Los van dat alles heb ik hier net een tweede verdieping gebouwd van oude dakbalken, zodat ik daaronder mijn studio en kantoor kan onderbrengen en mensen uit de buurt kan ontvangen. Als ik in Berlijn genoeg ben opgeschoten ga ik half Maart naar Twello in Nederland. In Twello wil ik ook een Lokaal Innovatie Kantoor opzetten. (Als je dit interview leest en woongelegenheid op fietsafstand van Twello hebt, neem dan via mijn website contact met me op!) Wat er na maart allemaal gebeurt weet ik nog niet precies. Natuurlijk hangen er altijd wat nieuwe projecten in de lucht, sommige in opdracht, sommige in samenwerking en andere weer gewoon omdat ik ze nodig vind.

Meer:
http://www.baskools.com
http://www.homebaseproject.org