maandag 19 december 2011

THOR TER KULVE: ONTHEEMDE PLEKKEN

Categorie: interview
Onderwerp: afstudeerproject van Thor ter Kulve
Datum gesprek: 14 december 2011

Thor ter Kulve werd in 1990 in Amsterdam geboren. Het huis waar hij opgroeide, de voormalige kantine van het KNSM-gebouw, stond midden op het Amsterdamse KNSM-eiland. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd op het eiland een nieuwe wijk gebouwd. Voor kinderen was er veel te beleven. Op zijn veertiende verhuisde Thor met zijn moeder naar Arnhem en later naar de Steeg. Hij behaalde zijn havo-diploma, volgde op zaterdag de vooropleiding van de kunstacademie en werd in 2008 toegelaten tot de opleiding Product Design van Artez in Arnhem.

Nog een week en het is kerstmis. Is dit een belangrijk moment voor je?
Ja.

Waarom?
Om verschillende redenen, maar vooral omdat ik over zes maanden afstudeer. De afgelopen tijd heb ik nagedacht over een goed afstudeerproject. Ik heb nagedacht over verschillende mogelijkheden en onlangs heb ik besloten om voor een van mijn plannen te kiezen. Afgelopen maandag heb ik het plan besproken met mijn hoofddocent, Wilma Sommers.

Wat is het plan?
Er bestaat volgens mij een probleem. Je hebt op dit moment veel leegstaande ruimtes. Die zou je bewoonbaar kunnen maken. Maar hoe doe je dat op een betaalbare, efficiënte en flexibele manier? Veel van de leegstaande gebouwen zijn niet gebouwd om te bewonen. Het zijn kantoren, scholen en bedrijfspanden; vaak ontheemde plekken die weinig geborgenheid bieden. Bovendien is veel van de leegstand slechts tijdelijk beschikbaar. Bewoners moeten rekening houden met frequente verhuizingen en de kosten en moeite van een ruimtelijke ingreep moeten in verhouding zijn met de mogelijkheid van een betrekkelijk korte verblijfsduur. Voor dat probleem, dat nogal wat kanten heeft, ga ik een oplossing verzinnen.

Wat houdt die oplossing in?
Ik wil een 'set' ontwerpen, als 'set' althans het goede woord is, waarmee je een leefruimte schept die geborgenheid biedt en in één ruimte alles verenigt wat je nodig hebt: een slaapplaats, een keuken, douche, huiskamer en werkruimte. De set moet makkelijk en goedkoop zijn te gebruiken. Je moet hem zonder veel moeite ook kunnen verplaatsen. Hij moet te koop zijn en verhuurbaar.

Vindt je dat ontwerpers concrete, maatschappelijke problemen moeten aanpakken?
Niet per definitie. Je mag je wat mij betreft met alles bezighouden. Dat neemt niet weg dat ik zelf als ontwerper het meest geprikkeld wordt door na te denken over oplossingen voor concrete problemen.

Wat is het laatste wat je hebt bedacht of gemaakt?
Een straathaard. Het is stalen prullenbak van Bammens, bestemd om te dienen als straatmeubilair. Ik heb hem voorzien van een schoorsteen en een schuif aan de voorzijde voor het stoken. Het viel me op dat veel van die prullenbakken op straat rond de jaarwisseling worden afgefikt. Mijn straathaard biedt de mogelijkheid om dat verantwoord te doen. Mensen kunnen er zelf een afschaffen en gezellig op straat gaan stoken. De straathaard is ook geschikt als aankleding van bijvoorbeeld een gedoogplaats voor straathufters.

Is de straathaard tekenend voor je manier van werken?
Ik gebruik graag bestaande dingen om ze een nieuwe functie te geven., bijvoorbeeld een steigerklauw als ophangelement voor een lamp. De echte rode draad in mijn werk is het zelf maken. Ik ben niet iemand die een tekening maakt en die dan laat uitvoeren. Werken met materiaal en werken aan technische problemen is voor mij belangrijk. Op die manier kom je echt op nieuwe ideeën.

Wat ga je de komende week doen?
Ik ga voorbereidingen treffen voor het langste-nacht-feest dat ik op 24 december met Job Willemsen en Jochem de Wit organiseer onder de naam Winter Wunder Baum, (The day before the last XXX-MAS) in de blokhut aan de Voetiuslaan. Ik ga eten met Floris Schoonderbeek als afsluiting van mijn stageperiode bij zijn bedrijf en verder ga ik nadenken over mijn afstudeerproject. Aanstaande maandag moet ik op de schouw mijn afstudeerplan presenteren en volgens mijn hoofddocent is het nu zaak om een strak tijdschema op papier te zetten en sponsors te zoeken.